Povstání Malignuse

Okolo hranatého holografického stola v riadiacej miestnosti veliteľskej centrály stáli štyria radcovia: Palatína Vissira Rádu Svätej Ruže, Brat Logan Ľadový Tesák z Adeptus Astartes kapituly Death Watch, Spovedník Imrich z Baziliky Svätého Throtha, a maršál Mordechai z Adeptus Arbites. Zasadaniu predsedala Kanovnica Letitia Incaendia, najvyšší veliteľ imperiálnych vojsk planéty Phaistos Osiris.
Na stole žiarili matné bledomodré obrysy taktickej mapy mestského úľu Regalia, posiate symbolmi reprezentujúcimi spojenecké a nepriateľské vojská. Každý večer, ktorý sa tu stretávali, videla Letitia ako priamo pred jej očami Impérium strácalo vládu nad oblasťou, cítila, ako z jej radcov mizne viera vo víťazstvo. Modlitby zneli čoraz temnejšie a svetlo stovky oltárnych sviečok po stenách pripomínalo mĺkvu žiaru pohrebného sprievodu.
Každé stretnutie bolo, pre potreby archivácie, zaznamenávané trojicou lebko-servitorov, a servitor v rohu prepisoval každé slovo na data-tablet. Ďalší traja pomocní servitori sa starali o ostatné elektronické zariadenia.
Jeden z pomocných servitorov precitol k životu a bzučivým hlasom drzo prerušil kázeň spovedníka Imricha.
“Prijatá. Správa. Holovox. Odosielateľ. Magos Dominus. Stupeň urgencie. Najvyšší.”
Letitia si premerala napäté, pobúrené pohľady prítomných.
“Prijať správu.” povedala rozhodným hlasom.
Obrazovka, zosunutá zo stropu na severnú stenu, zabzučala, kým sa nahriali vnútorné obvody. Na zrnitom monitore sa objavil Khastion Trakios, Magos Dominus planetárneho kultu Adeptus Mechanicus. Magos Dominus opustil svoje ľudské telo už pred dávnymi vekmi. Na obrazovke sa objavilo jeho robotické telo, telo vysokého humanoida, s neobvyklým počtom končatín – niektoré pripomínajúce ľudské ruky, iné zdokonalené do tvarov, na aké by si príroda sama netrúfla. Jeho senzorické pole (na mieste, kde by človek mal tvár) sa skláňalo nad hrubou knihou, kým v pozadí sa cez kúdoly pary hmýrili postavy, vykonávajúce opravné úkony na svätyni Mechanika.
Magusov kovový hlas, pripomínajúci škrípanie oceľovej tyče po betóne, a ešte viac skreslený bojovými podmienkami vybavenia vojenského stanu, naplnil miestnosť.
“Vaša Eminencia, oznamujeme Vám nepriaznivé správy. Požehnaný krížnik Sviatosť Nemocných sa dostal k Mandevillovmu bodu na okraji sústavy, a úspešne prekonal hranice Imatéria, s artefaktom Oheň Svätej Cassildy stále na palube. Imperiálni agenti neuspeli v snahe odvrátiť nežiadúce a loď nám ušla z dosahu medziplanetárneho auspexu. Naši technokňazi cítili ako na krížniku vyhasla iskra Omnisiáša a do Imatéria loď vtrhla so zúrivým výkrikom ktorý vyradil z činnosti všetky okolité základne Kultu. Tento prastarý kus techniky bol Veľkým Nepriateľom navždy vtiahnutý do priestoru, kde nevládne hmota.”
Letitia udrela do stola päsťou, a holografické zobrazenie mestského úľu na chvíľu zablikalo. Pomocný servitor zbystril senzory.
Logan Ľadový Tesák si zachoval chladnú hlavu. “V akom stave je biskup Zachariáš? A čo bratia Astartes na Sviatosti?”
Odpoveď prišla v rovnako kovovom, citu zbavenom hlase.
“Čo sa týka životných foriem na palube, je možné predpokladať, že žiadna nemohla prežiť tranzíciu do Imatéria a ostať pritom čistá v očiach Cisárových. Vaša eminencia…toto vysielanie je šifrované, a spoliehame sa, že môžeme z vašej strany predpokladať diskrétnosť, v rámci nášho spojenectva. Loď sa nám podarilo lokalizovať, avšak v hre sú tajomstvá nášho Kultu.”
“Magos Dominus, ctím si naše spojenectvo a uisťujem vás, že vaše informácie nebudú nijako použité proti vám a aktivitám vášho kultu.” potlačila Letitia diplomaticky nutkanie skríknuť vypľuj to, ty kopa šrotu!
“Prijali sme vysielanie zo sektoru Kiratai, subsektoru Aceleum. Ide o planetárny systém LH7IX11, vašou inštitúciou nazývaný Vulpes. Celá sústava je obklopená nepriestupnými warpovými búrkami už tisíce rokov. Kult Mechanika na tamojšej planéte Vulpes-3 skončil izolovaný, bez kontaktu s okolitým impériom. Až donedávna. Naša sestra Magos Explorator Kiera Caligari pred časom pozorovala stabilný tunel vedúci do vnútra sústavy. Nie je jasné, kto tunel vytvoril, ale je možné ním do sústavy prepašovať malé plavidlo. Magos Explorator zriadila na oboch stranách tunelu predsunutú základňu, a pripravuje sa na hlbší prieskum. Ukázalo sa, že sústava ako taká je intaktná, prežívajúca v oku warpovej búrky.
Pár hodín po skoku Sviatosti Nemocných do Imatéria sa loď, ktorú Magos Explorator pozitívne identifikovala ako plavidlo z Phaistos Osiris, ocitla na okraji sústavy. Loď vtrhla priamo do warpovej búrky, a to nás utvrdzuje v úsudku, že je plne ovládaná silami, schopnými vzdorovať najbúrlivejším prúdom čistého Chaosu. Nevieme, prečo sa Veľký Nepriateľ zaujíma práve o sústavu Vulpes, ale je isté, že toto je miesto, kde hľadať Sviatosť Nemocných.”
Letitia sa obrátila na spovedníka. “Musíme skontaktovať miestnu diecézu. Táto zóna sa nachádza mimo našej jurisdikcie.”
“Pri všetkej úcte, Vaša Eminencia,” prerušil ju škrípavý hlas Magosa, ozývajúci sa z reproduktorov, “ale eklesiarchálne vedenie sektoru považuje okolie Vulpes za zakázanú zónu. Akékoľvek plavidlá v bezprostrednej blízkosti warpovej búrky sú prehlásené za skorumpované Chaosom a zostrelené. Nieje múdre sa v našich ďalších krokoch spoliehať na eklesiarchálnu pomoc. Magos Explorator má…výnimku. Jedná v plnej autorite Kultu Mechanika a svoje postavenie dosiahla agresívnym lobovaním u vedenia sektoru.”
Spovedník ohrnul orlím nosom nad slovami techno-kňaza. “A čo teda odporúčate, Vaša neľudskosť?” za čo si vyslúžil prísny pohľad od Kanovnice.
Magos Dominus bol, zdá sa, imúnny voči urážkam. “Oficiálne Vám musíme odporúčiť zadržať akékoľvek ďalšie aktivity a nechať celú vec na prešetrenie vedeniu sektora.”
Nastalo krátke ticho, ten druh v ktorom je možné nádychom cítiť nevyrieknuté “ale”.
“Neoficiálne sme k astro-doku 373 ukotvili taktickú frigatu Olivová Ratolesť. Dokáže poňať malú posádku, a kurz je nastavený na práh sústavy, kde bude čakať Magos Explorator aby loď previedla cez tunel až do vnútra sústavy. Vzhľadom na poškodenie, spôsobené našim staniciam warpovou explóziou, nedokážem vyčleniť žiadne ďalšie vojsko. Rozhodnutie je na vás, Vaša Eminencia.”
“Rozumiem. Nech je svetlo Cisárovo s vami.”
“Nech Omnisiáš požehná Vašim cieľom, Vaša Eminencia.”
Monitor naposledy zabzučal a obraz Magosa sa rozplynul. Všetky pohľady sa upreli na Kanovnicu.
* * *
IMPERIÁLNY PLANETÁRNY ZÁZNAM #DXLIX
Meno: Vulpes-3Segmentum: TempestusSektor: KirataiSubsektor: AceleumSústava: VulpesTrieda: Éta-FíMesiace: NeznámePopulácia: NeznámeTithe grade: NeznámePovrchová gravitácia: NeznámePriemerná povrchová teplota: NeznámeMiesta záujmu: Neznáme
Historické záznamy – planetárna sústava Vulpes:9.XXX.845.M31: Proveden vnější průzkum soustavy. Centrální hvězda nestabilní, soustava pohlcena warpovou bouří. Vstup do soustavy neproveden.9.XXX.850.M31: Žádné vnější známky osídlení vyjma zanedbatelného množství trosek, ty mohou pocházet od prolétávajících plavidel. Nenalezeny žádné historické záznamy o lidské kolonii v této části sektoru. 9.XXX.850.M31: Přiřazena strategická hodnota 0 pro účely křížového tažení. 9.XXX.922.M31: Zřízena komunikační stanice na vzdálené oběžné dráze pro monitorování lokální warpové bouře.3.005.963.M32: Zachyceno nerozluštitelné vysílání. Označeno za warpový šum, nenese prvky inteligentní komunikace.<<5,575 IDENTICKÝCH ZÁZNAMOV>>3.255.453.M38: <<VYMAZANÉ>>3.005.454.M38: Zachyceno nerozluštitelné vysílání. Označeno za warpový šum, nenese prvky inteligentní komunikace.<<3,471 IDENTICKÝCH ZÁZNAMOV>>3.154.984.M41: Zachyceno nouzové volání Imperiální lodi Svátost Nemocných z vnitra soustavy. Vysílání urgentně předáno představitelům Eclessiarchie.3.154.984.M41: Prieskumná expedícia, vedená Magos Explorator Kiera Caligari, dosiahla vnútro planetárnej sústavy. <<VYMAZANÉ>>3.154.984.M41: <<VYMAZANÉ>>
* * *
Malignus se zasmál. Malignus už nebyl.
Démon Gru’nghil’am láskyplně prohlížel své tělo, takové jaké neměl tisíce let. Vypadalo, jako by jej někdo obrátil naruby. Šest metrů vysoké ztělesnění zkázy a šílenství. Silné kosti zvenčí obepínaly žulovou kůži plnou vředů jako neprůstupný pancíř, a každý záhyb skýtal líheň odporných morových much. Cítil tu znovunabytou sílu, a hodlal ji využít ke své pomstě. Po dokončení rituálu provedl loď immateriem ke svému cíli. Ta se během cesty měnila k jeho obrazu. Pryč byla imperiální strohost, celé úseky se propadly pod tíhou houbovitého porostu, plísně a rozkladu. Pranic ho nezajímalo, že uvnitř stále pobíhají ti, kteří se ho pokusili zmocnit. Cítil jejich zoufalství. Nechával je, vědouc že jestli je nezabije loď, nakonec se stejně povraždí mezi sebou. Nic mu nebude stát v cestě. Lusknutím prstů zničí kohokoliv, kdo se mu postaví. Tak jako zničil toho otravného , který ho chtěl poučovat o Nurgleho záměru.
Gru’nghil’am měl totiž vlastní cíle. A loajalita k Nurglemu v nich figurovala asi tak stejnou měrou jako slitování k lidstvu.
Malignus se zasmál.Malignus už nebyl.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *