First contact – Cult perspective

V první misi jarní kampaně 2020 jsem se postavil Ollieho Asuryanským válečníkům. Jeho KT se skládal především z cc Banshees a Wraithblada, podporu jim poskytoval střelecký Ranger, od počátku hry kempící mimo můj dosah na horním poschodí třípatrové budovy a Dire Avanger Exarch, který nakonec prokázal svůj epický skill jak v boji, tak v obratnosti a schopnosti vyhýbat se nepřátelským úderům i střelám.

KT Manducoris se v této misi skládal ze tří hlavních částí. Rychlá útočná cc jednotka čtyř Genestealerů, vedená Combat specialistou. Střelecká jednotka složená ze tří obyčejných Neophytů a Heavy specialisty, Neophyte Gunnera s Heavy Stubberem, kterého podporoval cc Comms Acolyta. Středem pak byl univerzální Leader, spíše zaměřený na cc a Alchemicus Familiar, peon s vlajkou, který sice dává auru na lepší morálku, ale v podstatě je dobrý tak na to, aby stál někde vzadu a držel objectiv.

První kolo bylo bez valnějšího kontaktu. Soupeřovi Aeldaři se zbaběle ukrývali vzadu a čekali, jak se situace vyvine. Já na nic nečekal a vyrazil kupředu. Genestealeři to vzali šturmem po levém křídle, dva po zemi, jeden se rozhodl naběhnout do prvního patra, kde už čekal středový objectiv a Combatstealer se hnal ke kontejnerům na střed. Na pravém křídle se roztáhla Neophytí lajna. Dva se ukryli v coveru budovy, kde zabírali objectiv. Jeden se spolu s Leaderem vydal středem, aby případně mohli vyběhnout do prvního patra pro středový objectiv a Heavy Gunner se Stubberem a podporou Commse se ukryl za nedaleké schodiště, kde čekali, jestli bude mít někdo dost odvahy vystrčit hlavu a posloužit jako terč. Familiar zaujal, jako prakticky vždy, pozici na objectivu na pravém křídle, kde zůstal až do konce hry. Střelecká fáze proběhla celkem rychle, já nestřílel vůbec, a to ze dvou důvodů, to co střílet mohlo nevidělo vůbec nic a to co vidělo – ano mluvím o genouších – tak zas nemohlo střílet. Padlo tak pouze pár výstřelů z protivníkovy strany stolu. Obzvláště mě štval rangerský ostřelovač, hned v první kole deploynutý do nejvyššího patra, odkud krásně viděl, ale neměl jsem šanci ho odtamtud dostat. Tento mi krásným zásahem fleshnul hned na první ránu genouše, co se snažil vyběhnout schody.

KT Manducoris po deployi připraven vyrazit do útoku.
Aeldarské jednotky po deployi čekaly vzadu, jak se situace vyvine.
KT Manducoris obsazuje pozice. Vpravo střelecké křídlo míří k objectivu v budově, vlevo úderná cc jednotka Genestealerů vyráží na nepřítele.
Nepřátelský Ranger. Ready a s cílem pěkně na mušce. Genestealera to stálo jeden flesh wound.
Neophyti vpravo drží objectiv, Heavy Gunner a Comms v krytu za schodištěm a Leader a poslední Neophyta mířící na střed, k objectivu v prvním patře.
Genouši mířící vstříc nepřátelským Bansheem.

Druhé kolo se už neslo víc ve znamení řádné cc řeže. Jedna z Banshee hrdinně naběhla mé Genestealery a za okamžik byla obklopena dvanácti pažemi se spáry ostrými jak břitvy, genouš běžící po schodech si seskočil dolů, mimo zorné pole Rangera, další kolo otevřené střelnice už jsem riskovat nechtěl a v cc bude stejně více k užitku. Wraithblade, který se chtěl k této taškařici také připojit k oponentově smůle nedoběhl na charge, a tak zůstal alespoň stát na objectivu, který byl po cestě. Hlavní Banshee (Exarch a Leader týmu) se na vrcholku kontejneru střetla s mým Combat genoušem a vzájemně si dali do těla. Co mě opravdu překvapilo, byla rychlost a mazanost třetí Banshee. Ta byla ukrytá u objectivu na vzdálené straně stolu mého pravého křídla. V jednom pohybu se však stačila dostat až téměř na střed, vystřelit si na mého Neophytu, kterého fleshla a ještě si přes abilitu Fire and Fade utekla pryč z dosahu mého střeleckého pravého křídla, kde se ukryla za nedaleký kontejner. Nepřátelský Dire Avenger si popoběhl v prvním patře kupředu, přímo na středový objectiv a ještě mi fleshnul Familiara. Druhý fleshwound dostal Familiar od ostřelovače z třetího patra, ale ustál to a nadále držel objectiv. Genestealeří kroužek radosti a dobrého jídla si dal útočící Banshee k svačině a můj Combatstealer udělil jeden wound hlavní Banshee, želbohům má dva, a tak se mi nepodařilo ji vyřadit.

Tahle Banshee se dostala do smrtícího sevření. Wraithblade v pozadí nezvládl Charge, tak se alespoň zastavil na objectivu.
Takovému množství útoků nemůže osamocený válečník čelit, ani tak obratný jako Asuryanská Banshee.
Genouší Combat specialista ve střetu s nepřátelským Leaderem – Banshee Exarch. Za kontejnery Wraithblade před nepovedeným chargem a nahoře ostřelující Ranger.
Ze svého úkrytu na objectivu, vyrazila Banshee kolem budovy vlevo vstříc mým jednotkám…
…v běhu postřelila mého Neophytu a pokračovala pod konstrukcí dál…
…aby se před mým střeleckým pravým křídlem ukryla za kontejnery.

V třetím kole se začly stahovat mračna. Genestealeři se střetli v boji s Wraithbladem stojícím přímo na objectivu, Mrštná Banshee se vydala zpět směrem ke svojí deploy zóně a vpadla do combatu Leader Banshee a Combatstealera. Tři Genouši na jednu Banshee, je dobrý poměr, dvě Banshee na jednoho Stealera už ne tak moc a tento zhynul ještě dřív, než mohl vyřadit protivníkova Leadera. Dire Avenger Exarch si seskočil z prvního patra, neb objectiv mu k jeho smůle zmizel pod nohama na konci druhého kola. V tomhle datatabletu věru moc informací nebylo. To mu ale dalo možnost vyrazit k objectivu, kde stál již zraněný Familiar. To jsem si samozřejmě nemohl nechat líbit, a tak zakročil můj Comms Acolyta, vybavený Heavy Rock Cutterem, velmi masivními pneumatickými nůžkami, kterými už se mu podařilo přestřihnout ve dví i Intercessora. Avenger mu ještě napálil overwatch a téměř ho ustřílel, nakonec se ale charge podařil. Co se nepodařilo byl ale útok. Rock Cutter je smrťák, pokud se podaří procpat alespoň jednu damage, dává mortal, když na D6 přehodíte počet woundů, které nepříteli zbýají. Avengerův 4+ invul byl ale nad Acolytovy síly, a tak se i přes celkem slušný zásah i wound nakonec žádná damage nekonala. Ale za to mi přistálo pěkných pár flesh woundů zpátky. Dva mí Neophytové stále ještě ve skrytu budovy drželi objectiv na pravém křídle a ten, kterého postřelila probíhající Banshee vyrazil kupředu s úmyslem zabrat objectiv, který opustila, za budovou na vzdálenější straně mého pravého křídla. Můj Heavy Gunner si mezitím vyměňoval střelbu s nepřátelským Rangerem ve třetím patře, ale oba bez valnějších výsledků. V této fázi už byly mé jednotky tak zdevastované, že byly nuceny házet si Broken test. Alchemicus Familiar mi dával Ld krásných 9…škoda jen, že jsem hodil 11. 😀

Po brutálně dlouhém sprintu se Banshee začala vracet ke své deploy zóně a vpadla do zad mému Combatstealerovi, bojujícímu s Leader Banshee.
Dire Avenger Exarch seběhl z patra směrem k objectivu č. III, aby vyřídil mého Alchemicus Familiara…
…v tom mu však zabránil chargující Comms Acolyta.
Zraněný Neophyta se pokusil ukořistit objectiv, který Banshee opustila.

Čtvrté kolo bylo pro Gencult už opravdu ve znamení zkázy. Neophyta, který běžel pro opuštěný objectiv na nepřátelské straně byl promptně smazán headshotem z vrcholu věže, kde na něj číhal Aeldarský Ranger. Genestealeři, kteří měli už tak dost práce s odolným a mnohawoundovým Wraithbladem pozbyli šance v momentě, kdy jim do zad z kontejneru seskočily dvě obratné Banshee, které v minulém kole vyřadily mého Combat specialistu. Ze tří přežil tu řež jediný. U objectivu č. III dál probíhal lítý souboj, ač se přidal i můj Leader, Avenger Exarcha se nepodařilo ani škrábnout, naopak, odskočil si ze souboje a ještě zasypal mé jednotky shurikenovou palbou. Naštěstí nikdo další z mého týmu nepadl a objectiv č. III tak zůstal v mém držení, což mi také nejspíš zajistilo těsnou výhru o jeden VP. Pokusil jsem se ještě vyběhnout s Neophyty, ukrývajícími se do té doby na objectivu v budově na pravém křídle nedaleko mé deploy zóny a zamířit s nimi k objectivu, na kterém byl v minulém kole Rangerem sestřelen jeden z jejich druhů. Objectiv, který do té doby drželi byl totiž již vyčerpán a v dalších kolech by se mi přece jen mohlo podařit ještě alespoň bodík zaskórovat. K mému velkému štěstí, však o konci hry rozhodl již hod na konci čtvrtého kola. Další kola by pro mě rozhodně nebyla lehká, můj killteam byl již značně zdevastován a nepřítel měl stále ještě dost sil, aby mi mohl pěkně zatopit, naštěstí pro mne se tak nestalo a hra skončila 8:7 na VP mým vítězstvím.

Leader se přidává do krvavé řeže o objectiv č. III.
Asuryanský Ranger nedal mému Neophytovi šanci a sprovodil ho ze světa ještě dřív, než mohl objectiv zaskórovat.
Po Banshee předkrmu se Genestealeři vrhli na poněkud tuhý hlavní chod v podobě Wraithblada…
…což jim ovšem zbylé Banshee nehodlaly odpustit a po vyřazení mého Combatstealera se vrhly pomstít svou padlou družku.
Takovému nepoměru sil už moji Genestealeři nemohli odolat, jen jediný přežil tento drastický útok.
Výsledné skóre: 8:7 pro Gencult. Tři mrtví Genestealeři a jeden Neophyta. Z Asuryanského killteamu padla pouze jedna Banshee.

Poznatky ze hry: Banshee jsou pěkně rychlé svině. Fire and Fade za 1 CP jim umožní pohnout se o 8” v základu + D6 Advance, pak si vystřelit z Pistole (Aeldari mají schopnost Battle Focus, takže se i po pohybu počítají jako by byli Stationary) a po výstřelu se pohnout o dalších 7”, což ve výsledku znamená až 21” v jediném kole! Na herní ploše o rozměru 22”x30” je to neskutečná prasárna! Wraitblade je dost tuhý 3W v základu a T6 v kombinaci s 3+sv znamená, že dokáže protivníka na dost dlouho zdržet. A Dire Avenger Exarch, to je kapitola sama o sobě, dva Avenger shuriken catapulty = 4výstřely na 3+ S3, které na 6+ na wound mají AP-3, což je pro mé jednotky s T3 a 5+sv smrtící, ale hlavně 2W a 4+invul pro mě znamenalo, že i přes veškerou snahu, jsem mu několika útoky, včetně autohitů z Hand Flameru neprocpal jediné zranění! Co se týče mého KT, tak byl silně nevyužitý potenciál mého střeleckého křídla. 3 obyč neophyti si nevystřelili za celou hru ani jednou a Heavy specialista s Heavy Stubberem si sice vystřelil, ale mám pocit, že by netrefil ani stodolu, i kdyby stál přímo před ní. Nicméně to, že jsem obětoval střelbu znamenalo, že jsem mohl celkem v bezpečí kempit ukrytý na objectivu a sbírat za něj na konci každého kola VP. Protihráč zaskóroval ve výsledku celkem 7VP, z toho 3VP byly za to, že byl můj KT broken, což znamená, že se mi povedlo za držení objectivů nasbírat za 4 kola 2x více VP. Výsledek byl nakonec těsný, ale hra to byla skvělá. Užil jsem si drsný close combat i náhlé zvraty v podobě bleskově rychlých Banshee, takže díky soupeři za super hru a někdy třeba dáme odvetu!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *